Microsoft Word Keyboard Shortcuts

ShortcutDescription
Ctrl + Sحفظ الملف
Ctrl + Oفتح ملف موجود على الجهاز
Ctrl + Nفتح ملف جديد على القالب الفارغ الافتراضى
F12حفظ باسم – عمل نسخة من الملف الحالى اما باسم اخر او مكان حفظ اخر او نوع اخر
Ctrl + Aتحديد محتوى المستند بالكامل
Ctrl + Pطباعة الملف بفتح نافذة الطباعه
Ctrl + Zالتراجع عن اخر امر تم تنفيذه
Ctrl + Yاعاده اخر امر تم التراجع عنه – Redo or Repeat